Σεμιναρια - Επιμόρφωση

Σε αυτό το χώρο προβάλλονται εταιρείες παροχής σεμιναρίων επιμόρφωσης που αφορούν ειδικότητες του χώρου εστίασης. Για να προβληθείτε εδώ παρακαλούμε επικοινωνήστε τις ανάγκες σας στο sales@barpeople.gr

Προσφέρετε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να το εντάξουμε στο barpeople.gr
και να βρείτε νέα ταλέντα που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας