Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BARPEOPLE


Η BARPEOPLE.GR γνωρίζει ότι η διασφάλιση της ιδιωτικότητας σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας. Επομένως, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Ελληνική Νομοθεσία, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν. 4624/2019. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»)  έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου (“Προσωπικά Δεδομένα”), τις σχετικές μας υποχρεώσεις και εξηγεί τα δικαιώματά των επισκεπτών του ιστοτόπου σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Συγκεκριμένα να σας ενημερώσει αναφορικά με: 

*1) με τα είδη δεδομένων που συλλέγει,  επεξεργάζεται ή παράγει για εσάς.

 *2) με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας αυτών.

 *3) με την τυχόν διαβίβαση αυτών σε τρίτους αποδέκτες

 *4) με το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

 *5) με την πολιτική cookies

 *6) με την ασφάλεια των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας και τρόπους άσκησης αυτών καθώς και με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του  Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των τρόπων επικοινωνίας για οποιοδήποτε ανακύπτον ζήτημα.

Πριν κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου  και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Η χρήση της ιστοσελίδας, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής από τους «χρήστες». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους Όρους αυτούς, καλείστε να μην κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Καθώς ενδέχεται κατά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα μας προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία Σταύρος Χριστοδούλου & ΣΙΑ Ο.Ε. (εφεξής η «Επιχείρηση», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»),  με διακριτικό τίτλο bar86 που εδρεύει στην Κομοτηνή, με Α.Φ.Μ. 800691263, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό τηλεφώνου 6987868686, email info@bar86.gr  η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα εν ζωή φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί ( ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο -> αρθρο 4 παρ.1 Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Παραδείγματα τέτοιων προσωπικών δεδομένων, αποτελούν το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, το e-mail καθώς και δεδομένα χρήσης του ιστοτόπου, όπως η IP address.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατανόηση του τρόπου συλλογής των προσωπικών δεδομένων:

Προβαίνουμε στη συλλογή διαφόρων τύπων προσωπικών δεδομένων, εφόσον κρίνονται απαραίτητα, κατάλληλα και πρόσφορα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω ενός λειτουργικού ιστότοπου. Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας σε εμάς, δεν είναι  υποχρεωτική, εκτός εάν μας υποδείξετε διαφορετικά. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στη Ιστοσελίδα υποβάλλετε το βιογραφικό σας, εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων Newsletter ή συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, μας παρέχετε ενεργά κάποια προσωπικά σας δεδομένα - τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού-. Η  παροχή των δεδομένων αυτών, δίνεται οικειοθελώς με τη συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου ως θετική ενέργεια του υποκειμένου των δεδομένων η οποία συνιστά εν πλήρη επιγνώσει και ρητή ένδειξη συγκατάθεσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 και η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή από το υποκείμενο των δεδομένων. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια δεδομένα σας που συλλέγουμε:

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα

Κατά την πλοήγηση σας στο «Barpeople.gr», ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνολογίες συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα μπορεί να διαφέρει, αλλά γενικά περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP ή πληροφορίες χρήσης ή στατιστικά στοιχεία

 Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Στο διαδικτυακό περιβάλλον της Ιστοσελίδας μας υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω της φόρμας αυτής ζητούνται και συλλέγονται το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση σας και τη δυνατότητα απάντησης σε κάθε σας μήνυμα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των Αρχών Επεξεργασίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2016/679. Μεταξύ άλλων:

Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας.

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει (ενδεικτικά) τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους :

Σύντομη Περιγραφή Επεξεργασίας

 Κατηγορίες      Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα-Εγγραφή


 

Δεδομένα Σύνδεσης (Username και password)

Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεφωνικός αριθμός 

Δεδομένα cookies όπως για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον ο Χρήστης το επιλέξει.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ στις Υπηρεσίες και Λειτουργίες του ιστοτόπου και στις Λειτουργίες του Λογαριασμού σας

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ κάθε φορά που αιτείστε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας

      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ σχετικά με   ζητήματα που αφορούν το Λογαριασμό σας

α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας
και τη δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα.

β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου αυτή απαιτείται.

Επικοινωνία με την Εταιρεία-Εξυπηρέτηση και διαχείριση   αιτημάτων των Χρηστών


Δεδομένα Ταυτοποίησης

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Χρήσης της Υπηρεσίας

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αίτημα σας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από τον Χρήστη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας (με email ή τηλεφωνο,  σε πολυμέσα επικοινωνίας - social media).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του Χρήστη στα στοιχεία που δίνει ο Χρήστης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ του Χρήστη γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την Εταιρεία, την Πλατφόρμα, τις υπηρεσίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας κλπ.

Εν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του Χρήστη στην Πλατφόρμα.
α) η συγκατάθεσή σας  για πραγματοποίηση επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του.

β)  συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την παροχή της υπηρεσίας.

γ)  το έννομο συμφέρον της εταιρείας να ανταποκρίνεται στα ποικίλα αιτήματα των χρηστών, να παρέχει εν γένει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν μαζί της, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της, καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου. 

Ανα πάσα στιγμή ο κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί στην πρόσβαση των  προσωπικων του στοιχείων για τον σκοπό αυτό. (πρόβλεψη διαδικασίας opt-out)


Τεχνικά ζητήματα και ασφάλεια

    Δεδομένα cookies

   Δεδομενα από τη χρηση της   Υπηρεσίας 

 Δεδομένα Λογαριασμού 

και γενικά δεδομένα που κρίνονται πρόσφορα για το σκοπό αυτό συνδυαστικά

  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των τεχνικών συστημάτων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ τεχνικών ζητημάτων

ΠΑΡΟΧΗ αδιάλειπτης λειτουργίας της Πλατφόρμας

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ τεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών

ΣΥΝΤΑΞΗ αναφορών και τήρησης δεδομένων


α) συμμόρφωση της Εταιρείας με την νομική υποχρέωση για ασφάλεια των  πληροφοριών και την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

β) έννομο συμφέρον
 της Εταιρείας για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθερίων των υποκειμένων.

Διαφημιστικοί λόγοι 

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Λογαριασμού 

Δεδομένα cookies

Δεδομένα χρήσης της Υπηρεσίας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ μέσω sms, viber ή άλλων πολυμέσων, push notifications κτλ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) γενικών 

ή/και βάσει της συμπεριφοράς και προτιμήσεων, όπως αυτές καταγράφονται μέσω των Δεδομένων Χρήσης της Υπηρεσίας και του μηχανισμού των Cookies.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εγγραφής στη λίστα αποδεκτών των Newsletter της Εταιρείας.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ προωθητικών ενεργειών πχ οργάνωση διαγωνισμών.

Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Χρήστη από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας.

ΑΝΑΛΥΣΗ των Δεδομένων Χρήσης της Υπηρεσίας.


α)Συναίνεση--συγκατάθεση όταν οικειοθελώς μας χορηγείτε τα δεδομένα σας είτε για την αποστολή  μέσω sms, email, viber και άλλων πολυμέσων των διαφορών προσφορών, τυχόν διαγωνισμών και νέων της Εταιρείας

Οποτεδήποτε μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας επικοινωνώντας  στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με τους επιμέρους τρόπους όπως αυτοί προβλέπονται.

β) έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών/πελατών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας, για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας για συναφείς υπηρεσίες ή σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμστε δεδομένα σας όπως το email και το κινητό σας τηλέφωνο για την αποστολή email, SMS/VIBER αναφορικά με υπηρεσίες, νέα και προσφορές της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εναντιωθεί στην αποστολή τέτοιας εμπορικής επικοινωνίας.

.Στατιστικές αναλύσεις

Οι περισσότερες κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε για τους προαναφερθέν τες σκοπού όπως:

Δεδομένα cookies

Δεδομένα τεχνικά κ.α


τα οποία λαμβάνονται υπόψη συγκεντρωτικά και για στατιστικούς λόγους και πάντοτε υπό τις κατάλληλες και απαραίτητες προϋποθέσεις ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η ταυτοποίηση των υποκειμένων

Η συγκέντρωση των δεδομένων σας, με μη ταυτοποιήσιμη μορφή εξυπηρετούν στατιστικούς λόγους και συμβάλλουν μεταξύ άλλων στις κάτωθι ενέργειες:


Στατιστικές αναλύσεις.

Διαφήμιση και προώθηση της Εταιρείας μας.

Προώθηση της Εταιρείας και των υπηρεσιών.

Καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση της Πλατφόρμας

Βελτίωση των εμπειριών σας.

Παράδοση συναφούς περιεχομένου.

α) η συναίνεση σας για την συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω

β)το έννομο συμφέρον της Εταιρείας  για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων προς τον σκοπό της στατιστικής ανάλυσης για την βελτίωση των υπηρεσιών της τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Επιπλέον θεμελιώνεται έννομο συμφέρον για την Εταιρεία αναφορικά με τη συγκέντρωση και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για την ανάλυση της χρηστικότητας και λειτουργικότητας της Πλατφόρμας, για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, για τη διάθεση των υπηρεσιών στην αγορά, κτ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβίβαση και Μεταφορά Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή για να παρέχουμε επαρκώς τις υπηρεσίες μας, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον απαιτείται από νόμο ή σύμβαση και μόνο όταν είναι νόμιμο. Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών και διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. 

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, τέτοιες συνεργαζόμενες εταιρίες είναι η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά και φιλοξενεί τεχνικά την Πλατφόρμα, εταιρίες ανάλυσης δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών, PayPal), ειδικοί σύμβουλοι και ελεγκτές, εταιρείες email marketing και διαφημιστικές νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφάλειας κτλ. Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε σε αυτά τα τρίτα μέρη πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται αποκλειστικά με τον σκοπό για τον οποίο τα τρίτα αυτά μέρη παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

 Η διαβίβαση των πληροφοριών σας στις εταιρείες αυτές γίνεται αυστηρά στα πλαίσια των απαραίτητων σκοπών και εφόσον έχουμε εξασφαλίσει ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακολουθώντας την προσήκουσα εφαρμογή αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

 Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (π.χ. εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά. 

Όλοι οι ως άνω αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και επομένως εξασφαλίζουμε ώστε να συμφωνούν και να δεσμεύονται να μην προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των αυστηρών σκοπών διαβίβασης 

Χρονικό Διάστημα  τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά  δεδομένα αρχικά για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε ενεργή τη παρουσία σας στην Ιστοσελίδα (π.χ όταν αλληλεπιδράτε είτε μέσω του Λογαριασμού σας, είτε επειδή παραμένετε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, κτλ). Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές δικαιωμάτων και αξιώσεων, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.

 Τα στοιχεία τιμολόγησής σας (ειδικότερα στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης) δύναται η Εταιρεία μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της όπως ορίζει ο νόμος.

 Εάν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, απλής ή ρητής, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται από την δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση αδράνειας, η οποία αποδεικνύεται από την απουσία εισόδου του υποκειμένου στον λογαριασμό του με χρήση των προσωπικών του κωδικών, για πάνω από 3 χρόνια, ο λογαριασμός καθώς και όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. 

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστήσουμε τα δεδομένα σας μη ταυτοποιήσιμα , ανωνυμοποιώντας τα ,διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο κυρίως  για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται κατωτέρω.

Ακρίβεια των Δεδομένων που τηρούνται

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ  του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Προς πλήρωση των όρων αυτού,  διασφαλίζουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι τα αρχεία των δεδομένων που τηρούμε είναι ενημερωμένα και ακριβή. Επιπλέον φροντίζουμε με κάθε νόμιμο τρόπο ότι τα δεδομένα σας επικαιροποιούνται και αντικαθιστούν τα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα που διαθέτουμε

Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για μας ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά  από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που δεσμεύεται από όρους εμπιστευτικότητας και τελεί υπό τον έλεγχο της αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή της ενεργεί. Τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή οι εργαζόμενοι μας και εν γένει οι συνεργάτες μας, επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η Εταιρεία μας, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου. Η αυστηρή τήρηση της διαβαθμισμένης πρόσβασης των εργαζομένων μας, μόνο σε όσα δεδομένα αφορούν τις εργασίες και τα καθήκοντα του τμήματος τους, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ελαχιστοποίηση περιπτώσεων μη νόμιμης χρήσης αυτών. Επιπλέον έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχουμε θεσπίσει για το σκοπό αυτό.

H Εταιρεία εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της Πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

Τα Δικαιώματα σας αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 και συγκεκριμένα του τρίτου (ΙΙΙ) Κεφαλαίου, άρθρα 12 επόμενα, τα υποκείμενα των Δεδομένων έχουν στην διάθεση τους μια σειρά δικαιωμάτων. Ειδικότερα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα κάτωθι δικαιώματα

Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρο 13)

Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζόμαστε, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση

Δικαίωμα Προσβασης (άρθρο 15)

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Επιπλέον μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από που πήραμε τα δεδομένα σας

Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16)

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, αίτημα το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όταν: 

Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο.

Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21)

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδ

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Δημιούργησε δωρεάν τον λογαριασμό σου και ανέβασε το βιογραφικό σου.
Χιλιάδες επιχειρήσεις καθημερινά, ψάχνουν ανθρώπους
με το δικό σου ταλέντο!

Ξεκίνησε εδώ